Worldcup Header Header
Contact
Home Aanbod Agenda Partners Worldcup   Go to Twitter Go to YouTube Go to Facebook
Submenu Worldcup

>

Competitiereglement en rules
  > Meedoen aan de competitie
  > Klassementen
  > Toernooi organisatie
  > Spelersreglement
  > Rules of Panna Knock Out
> World Cup Final
2014
> Europees Kampioenschap
2012 & 2016
> Nederlands Kampioenschap
2005 t/m 2016
 

 

 

 
Spelersreglement
   
1. Van onze spelers en bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van andere gasten die tijdens de toernooien aanwezig zijn, ongeacht hun afkomst, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst en/ of leeftijd.
2. De spelers conformeren zich aan de official rules Panna Knock Out™ zoals opgesteld door Sportservice Nederland.
3. De spelers conformeren zich aan de competitieklassementen zoals opgesteld door Sportservice Nederland.
4. De besloten toernooien zijn niet vrij toegankelijk. In de agenda staat dit bij de toernooien weergegeven.
5. De open pannatoernooien zijn in principe voor iedereen toegankelijk. De organisatie behoudt zich echter 't recht voor om spelers te weigeren indien hij/zij zich niet houdt aan de regels.
6. Respect voor de alle spelers, de scheidsrechters en de wedstrijdleiding en Fair Play zijn essentieel bij Panna Knock Out™. Een speler die zich hier gedurende de wedstrijd niet aan houdt wordt gediskwalificeerd.
7. Je mag de speelvelden alleen betreden voor het spelen van wedstrijden.
8. Je dient gepast schoeisel te hebben voor het deelnemen aan het toernooi (o.a. geen hakken en binnenschoenen bij toernooien in sportzalen)
9. Indien je naam omgeroepen wordt omdat je moet spelen dien je binnen 30 seconden je te melden bij de wedstrijdtafel. Kom je te laat, dan heb je de wedstrijd verloren. Opnieuw inschrijven voor een volgende ronde mag dan nog wel.
10. Het is verboden wapens of scherpe voorwerpen te gebruiken of bij je te hebben.
11. Het is verboden om alcohol of (soft-) drugs te gebruiken of bij je te hebben.
12. Je mag niet vechten of ruzie maken.
13. Bij calamiteiten volg je altijd de instructies op van de crew.
14. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel en/of vermissing/beschadiging van goederen.
15. Deelnemen aan het toernooi geschiedt op eigen risico. Je bent je er van bewust dat deelname een fysieke en psychische inspanning vereist.
16. Je komt bij een toernooi om een leuke tijd te hebben, we wensen je dan ook heel erg veel plezier!
..
Learn how to play Panna Knock Out

 

 

 

 

 

 

 

Contact Sportservice Nederland BV Disclaimer Trademark